นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมต้อนรับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกับคณะผู้มีเกียรติและประชาชนชาวเมืองแม่ฮ่องสอน ต้อนรับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน กราบสักการะพระธาตุดอยกองมู กราบสักการะอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ / ศาลเจ้าพ่อช้าง / ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก และกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยนั่งรถรางนำเที่ยวเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนไปยังสถานที่ต่างๆ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560