พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ วัดจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560