นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน