นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลและเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลินิกของบริษัท เอ ไอ เอ จำกัด

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลและเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลินิกของบริษัท เอ ไอ เอ จำกัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีการรับชมวีดิทัศน์ กิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอล เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ฟุตบอล อะคาเดมี่ โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 และมอบชุดแข่งขันให้กับนักกีฬา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน