โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน