งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 โดยมีคณะศรัทธา ชุมชน หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมแห่เทียนพรรษา เข้าสู่วัดจองคำ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560