พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา โดยทุกคณะร่วมกันถวายเทียนพรรษาให้กับวัดต่างๆ ร่วมอนุโมทนา บนศาลาการเปรียญ ณ วัดจองคำ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560