โครงการพัฒนาศักยภาพยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการจัดทำ SWOT ด้านการท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการจัดทำ SWOT ด้านการท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560