โครงการจังหวัดสะอาด คนในชาติมีสุข พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

การประชุมพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน โครงการจังหวัดสะอาด คนในชาติมีสุข พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

.