โครงการสนามจราจรเยาชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1

โครงการสนามจราจรเยาชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้แก่เยาวชน โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มวิชาการขนส่ง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน