นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธีวันภาษาไทยแห่งชาติ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2560

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธีวันภาษาไทยแห่งชาติ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อม รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลฯ แขกผู้มีเกียรติ คณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน