โครงการจังหวัดสะอาด คนในชาติมีสุข พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการรณรงค์พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน โครงการจังหวัดสะอาด คนในชาติมีสุข พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ลำน้ำแม่ฮ่องสอน บริเวณสวนสุขภาพเพื่อชุมชน ถนนบริบาลเมืองสุข