การเดินทางทำข้อตกลงความร่วมมือมิตรภาพ (MOU) นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรครูและนักเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการเดินทางไปยัง วิทยาลัยครูหลิ่วโจว (ซือจวน) เทศบาลเมืองหล่ายปิน มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการพบปะ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองหล่ายปิน , พิธีลงนามความร่วมมือมิตรภาพ (MOU) ,ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและเทศบาลเมืองหล่ายปิน, เยี่ยมเยือนองค์กรต่างๆ ในเทศบาลเมืองหล่ายปิน, เยี่ยมชมที่ทำการผู้นำตระกูลโม๋แห่งอำเภอซินเฉิง, ทัศนาพฤกษาพรรณในอำเภอซินเฉิง ระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2560 และมีการเข้าค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2017 ณ มณฑลกวางสี , สาธาณรัฐประชาชนจีน โดยมีครูและนักเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 17 - 26 กรกฎาคม 2560