นายปกครอง เปรมดิษฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำถวายสดุดดี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 
โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมการวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย วันที่ 7 สิงหาคม 2560