นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตรสร้างคม สร้างสมรรถนะ เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ (Self and Work Improvement) พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ ครูและพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจาก สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้และร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย ณ ห้องอาคาร สว.โรงพยาบาลศรีวาลย์ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560