นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อม แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรต่างๆและประชาชนมาเข้าร่วมพิธี วันที่12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ