นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2560 มีกิจกรรมมากมายจากส่วนราชการ บริการตรวจสุชภาพ ฉีดวัคซีน สุนัข แมว มหกรรมสินค้าราคาถูก ณ อาคารป้องกัน เทศบาลฯ และการร่วมกันพัฒนาบริเวณวัดกลางทุ่ง วัดหัวเวียง วันที่ 19 สิงหาคม 2560