นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำปุ๊ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา กล่าวรายงาน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มีการร่วมกันพัฒนาลำน้ำปุ๊ ของส่วนราชการต่างๆ พี่น้องในชุมชนและนักเรียน วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ลำน้ำปุ๊ บริเวณสวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง (ข้างโรงแรมบ้านร่มไม้)