นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน รับรางวัล TUDA Urban Place Award 2017 โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานมอบรางวัล เป็นรางวัล การพัฒนา พื้นที่สาธารณะต้นแบบ ของสมาคมสถาปนิกและโยธา ผังเมือง มี 6 พื้นที่ในเมืองไทย ในงาน ประจำปีของสมาคม สถาปนิกผังเมืองไทย "TUDA 2017" เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน