นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 มีการเปิดเวทีเสวนา "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาครอบครัวและชุมชนเทศบาล" / ร่วมกันทำแผนพัฒนาชุมชนโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง / การตั้งปณิธานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 / การสอนวิธีเพาะปลูกดอกดาวเรือง และวิธีดูแลพืชผักสวนครัว นำไปเพาะปลูกต่อในชุมชน/ครัวเรือน วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน