นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธีข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปลอดบุหรี่ และศาสนสถานปลอดบุหรี่ MaeHongSon free city free zone กล่าวรายงานโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน โดย สถานที่ราชการทุกแห่ง ทุกองค์กร วัด มัสยิด สถานศึกษา ตลาดและสถานประกอบการ สนับสนุนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีระบบเฝ้าระวังป้องกันการสูบบุหรี่อย่างต่อเนี่อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 28 สิงหาคม 2560