นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560 รณรงค์ทำความสะอาดตลาด มีการมอบรางวัลประกวดแผง/แท่นจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมทำความสะอาดแผง แท่นมุ้งลวด พื้น กวาดอยากไย่และทำความสะอาดตลาด วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน