นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศบาลสัญจร(ครั้งที่ 3) ประจำปี 2560 มีกิจกรรมมากมายจากส่วนราชการ บริการตรวจสุชภาพ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า/รถมอเตอร์ไซค์ มหกรรมสินค้าราคาถูก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีการพัฒนาบริเวณศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ วันที่ 9 กันยายน 2560