นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พร้อมนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจากับผู้ประกอบการการค้าน้ำมันตาม พรบ 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีในการให้บริการน้ำมันและกรณีมีการลักลอบปล่อยน้ำมันและน้ำเสียลงลำน้ำสาธารณะ จากการดำเนินการดังกล่าวสรุปได้ดังนี้กรณีที่1 หยุดจำหน่ายเชื้อเพลิงในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติภัยและจะดำเนินการจัดหาจุดจำหน่ายแบบชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน(ซึ่งจะหารือสามฝ่ายในการดำเนินการต่อไป)