กิจกรรมรวมน้ำใจสู่ชนบทครั้งที่ 31 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ยอดเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา แก่โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยากราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ ผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่าน