งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน