นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร วิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 68 คน วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ อาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน