นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน