งานแถลงข่าวประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท โดย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน / จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ททท.แม่ฮ่องสอน  วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท โดย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน / จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ททท.แม่ฮ่องสอน