นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวตอนรับโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานโดย ประธานสภาเด็กและเยาวชน มีการมอบโล่รางวัลต้นแบบเยาวชน (Youth Idol 2017) มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เยาวชนจิตอาสา การกล่าวปฏิญาณตน ของเยาวชน และการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงดนตรีจากเยาวชน การแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬามหาสนุก วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน