นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี มีพิธีมอบกล้าไม้ให้กับผู้นำชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน และมีการร่วมกันปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดย ท่านรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ชาวชุมชนต่างๆ วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ