บรรยากาศพิธีเปิดงานประเพณีปอย เหลินสิบเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เปิดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน ประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชาวไทใหญ่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน
โดยมี นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าราชการ นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และประชาชน ร่วมเปิดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนต่างๆทั้ง 6 ชุมชน 
ในเขตเทศบาล และชุมชนใกล้เคียงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชาวไทใหญ่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน ที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา กิจกรรมภายในงาน มีการแข่งขันกีฬา, มหรสพ, การแสดงของศิลปิน, การประกวดและการแสดงศิลปะ-วัฒนธรรมไทใหญ่ เช่น เต้นรำแบบดั้งเดิมของประเพณีชาวไทยใหญ่ การก้าลาย การรำกิ่งกะหล่า และการสาธิตอาหาร-ขนมไทใหญ่ เป็นต้น
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นวันเปิดงาน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, 
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 วันแห่จองพารา, 
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 วันตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู
และวันที่ 13 ตุลาคม 2560 วันปิดเทศกาล ( ก๋อยจ๊อด ) ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ
งานปอยเหลินสิบเอ็ด คือประเพณีส่วนหนึ่งในงานเทศกาลออกพรรษา คำว่า จองพาราเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า ปราสาทพระการบูชาจองพารา คือการสร้างปราสาทเพื่อคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ ชาวบ้านจะช่วยกันสร้างปราสาทจำลองที่เรียกว่า จองพารา ประดับไว้ตามบริเวณวัดและบ้านเรือน และแห่ขบวนรูปสัตว์ต่าง ๆ เพื่อแสดงความยินดีที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมา