ภาพบรรยากาศขบวนแห่จองพารา ในงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนภายในเขตเทศบาล ชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งส่วนราชการภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพี่น้องประชาชน ร่วมขบวนแห่เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยใหญ่ ที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ร่วมขบวนแห่จองพาราในครั้งนี้ด้วย