บรรยากาศตักบาตรเทโวโรหณะ บนวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 140 รูป จากบนวัดพระธาตุดอยกองมู