บรรยากาศ การทำความสะอาด ตามโครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจ ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสถานที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” โดยการล้างอัฒจรรย์ เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ตัดหญ้า รอบ ๆ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการรวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย