พิธีขอขมาพระสงฆ์ ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 ณ วัดจองกลาง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา