นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และสนามกีฬาต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก