นายปกรณ์ จีนาคำ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต