นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล3แผนกประถมศึกษา) บริจาคทรัพย์เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามโครงการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมอบสิ่งของและจัดกิจกรรม ณ รร.บ้านหนองเขียว วันที่ 5 พ.ย. 60. นี้