ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่หลู่ส่างกานคำหรือผ้าจีวรห่มองค์พระพุทธรูป จากบริเวณหน้าวัดจองคำ ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปสิ้นสุดที่บริเวณสามแยกกลางเมือง