วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๐
ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การประกวดหนูน้อย การประกวดการจุดพลุไฟ การชกมวย มีประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง