เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา