เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 11คน ได้รับสัญชาติเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทำความฝันของเด็กเหล่านี้เป็นจริง โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงความขอบคุณและขอพรจากท่านเมื่อวันอังคารที่14พ.ย.60 ที่ผ่านมา