นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการสถานศึกษา กรรมการชุมชนและครอบครัวนายสุทิวัส มูลลา ได้เข้าร่วมการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่มาประเมินนายสุทิวัส มูลลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แสดงความสามารถพิเศษ อาทิเช่น พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แนะนำตัวเอง เล่นดนตรีไทย ดนตรีไทใหญ่ ทำอาหาร ต่อหน้าคณะ    ดังกล่าว ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน