ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ รร.เทศบาล1 และ3 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 พ.ย. ณ รร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน