นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.บริเวณท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560