เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

 

 

 

 

 

 

 

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.วัดพระธาตุดอยมู ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560