นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมแสดงพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ณ บริเวณหน้าวัดจองคำ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560