นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอนร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาเดิน -วิ่งเพื่อการกุศล "ชาวสามหมอกร่วมใจ ก้าวไปด้วยกันเพื่อสุขภาพ" นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิ่งจากลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ถึงศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (กกท.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา