นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ.พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา